Rekuperácia vzduchu

Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Má účinnosť až 60-97%.  Privádzaný čerstvý vzduch je filtrovaný, zbavený prachu, peľov a ostatných nečistôt. Výber filtra je na používateľovi.

Vedeli ste, že podľa najnovších energetických požiadaviek (od 1.1.2016), je možné stavať rodinné domy len v energetickej triede A1?

Vedeli ste, že vetranim "otvorením okna" sa stráca až 40% energie?

Vedeli ste, že súčasné energetické požiadavky na výstavbu rodinných domov v podstate bez inštalácie Rekuperačnej jednotky nejde splnť?

 

O energetickej hospodárnosti budov sa viac dočítate tu.

 

Rekuperačné jednotky môžme rozdeliť na:

  • centrálne
  • decentrálne

 

Centrálne jednotky si využívaju hlavne pri novostavbách a lebo rekonštrukciach. Vzduchovody sú vedené v stropných podhľadoch alebo v podlahe.

Vyznačujú sa maximálnou účinnosťou rekuperácie tepla (až 97%), zložitejšou inštaláciou a možnosťou doplnenia o rôzne typy externých vymenníkov

Decentrálne jednotky sa získávajú stále viac na popularite. Najvačšou výhodou je, že  nevyžadujú tak zasadné stavobno konštrukčné zásahy, ako centrálne jednotky. Dajú sa velmi jednoducho a rýchlo inštalovať do už hotových a "zabývaných" objektov. Výmena vzduchu je zabezpečovaná v každej miestnosti samostatne priamo cez obvodovú stenu. Každá miestnosť je riadená a regulovaná samostatne. Ich účinnosť rekuperácie tepla je do 75%. 

 

V pasívných, nízkoenergetických, ale aj štandardných rodinných domoch vetranie tradičným spôsobom (cez okná) znamená relatívne vysokú stratu tepelnej energie a značnú tepelnú nepohodu (prievan, studený vzduch). Preto boli vyvinuté systémy riadeného vetrania, ktoré optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v obytnej jednotke a tým zvýšujú obytný komfort. Navyše je možné takéto kontrolované vetranie doplniť o jednotku so spätným získavaním tepla – rekuperátor, čím sa zníži strata tepelnej energie.

Rekuperácia vzduchu vo vetracom systéme zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu a navyše teplo z odvádzaného vzduchu s viac ako 60% účinnosťou odovzdá čerstvému privádzanému vzduchu.

Srdcom každej vetracej jednotky s rekuperáciou je výmenník (rekuperátor).

Vo výmenníku odovzdá odsávaný znečistený vzduch z interiéru teplo privádzanému čerstvému vzduchu z exteriéru.
rekuperátor

Rýchle menu

Aktuality

Certifikáty