KATEGÓRIA Inovatívne nosné konštrukcie ESDEC pre fotovoltické elektrárne

Inovatívne nosné konštrukcie ESDEC pre fotovoltické elektrárne