Domácnosti / Podnikatelia

Základný legislatívny rámec je zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a zákon č. 251/2012 o energetike

 

V roku 2013 vstúpila do platnosti novela zákona 309/2009 ktorá priniesla zásadnú novinku v oblasti fotovoltiky pre domacnosti. Pribudol §4a, ktorý zaviedol pojem "Malá domácnosť". Cieľom je odbremeniť domácnosti od náročnýchadministratívnych povinností nielen počas úvodného pripojenia, ale aj v priebehu prevádzky FVE. Ako všetko v našej spoločnosti, aj tu platí "Niečo za Niečo".  

 

1) Áno, pripojenie FVE v režime Malá domácnosť administratívne prekážky a zložitosti významne znížila.

2) Malá domácnosť nemá právo na podporu vo forme doplatku, Domácnosť právo len na výkup elektriny zacenu elektriny na straty, teda je preplatená len elektrina, ktorú domácnosť nespotrebuje a utečie do siete.Maximálny možný inštalovaný výkon je 10kWp a zároveň max. 1,5 násobok priemernej ročnej spotreby. Maládomácnosť nie je podnikateľom v energetike.

 

Cena elektriny na straty nie je pevná, určuje ju URSO a platí 1 kalendárny rok. Pohybuje sa od 30 do 50€ za MWh.

 

Zároveň v decembri 2013 s okamžitou platnosťou zaviedli všetky 3 slovenské distribučné spoločnosti tzv. STOP STAV. Aby neboli "popoťahované" za koordinovaný postup, STOP STAV nevyhlasili v rovnaký deň a podmienky boli "kozmeticky"odlišné.

 

STOP STAV  TRVÁ DODNES

STOP STAV umožňuje pripojiť LEN DOMÁCNOSTI V REŽIME MALÁ DOMÁCNOSŤ podľa § 4a

 

Takže fotovoltiku pre väčšie domácnosti a podnikateľov nie je možné legálne pripojiť !!!! 

 

Pre korektnosť treba uviesť, že VSE umožňuje pripojiť domácnosti aj podnikateľov režime s podporou vo formevýkupnej ceny ale maximálne do výkonu 10kWp.

 

Zároveň ale treba zdôrazniť, že ZSE každú domácnosť, ktorá sa rozhodne svoju nespotrebovanú energiu predať zaúplatu do siete ( nie bezodplatne odviesť) považuje za podnikateľa v energetika aokamžite preklasifikuje domacnosť na "podnikateľa". To znamená, že domácnosť bude nakupovať elektrinu nie vbežných tarifoch D1-D5 ( D-domácnosť), ale v tarife podnikateľskom, ktorý je významne drahší!!! Tento krok jeprávne minimálne sporný a ostatné DS ho neuplatňujú.

 

SSD - Stredoslovenská energetika zvolila iný spôsob diskriminácie a STOP STAV pritvrdila tak, žedomácnosti pripájajú len ako MALÉ DOMACNOSTI a zároveň nedovolujú dodávať nespotrebovanú elektrinu do siete.Akékoľvek množstvo. Nie v nejakej definovanej tolerancií. Táto požiadavka idevýznamne nadrámec definície §4a zak 309/2009. Požiadavka nulového pretoku je technicky realizovatelná, ale len sFVE doplnenou batériou. A to nie akýkoľvej fotovoltický systém, ale systém pracujúci na princípe DC väzby(STUDER, VICTRON, XANTREX atď.)  Tieto systémy su výborné, kvalitné, pracujú aj ako ostrovný systém s funkciouUPS, ale  minimálne 2x drahšie, ako bežné OnGrid FVE

Rýchle menu

Aktuality

Certifikáty