Ľady sa hýbu aj vo fotovoltike

Rozširovanie elektromobility otvára nové možnosti aj fotovoltike

Významným prínosom pri riešení problému rozšírenia využitia elektromobilov bude využitie novej koncepcie ich nabíjania. Nabíjačka elektromobilov spojená s fotovoltickou elektrárňou na streche domu spája dve zariadenia do jedného výstupu, čím elektromobily a fotovoltika získavajú novú ekologickú, a čo je nemenej dôležité, aj ekonomickú hodnotu. Využitie obnoviteľných zdrojov energie, teda slnka vody a vetra, tak podčiarkuje skutočnosť riešení 21. storočia. Na Slovensku je zatiaľ podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov iba 20 percentný, čo je  v porovnaní s vyspelými krajinami výrazne nízky.  Nový produkt, ktorý rieši aj tento problém, predstavujú moderné fotovoltické nabíjačky,  ktoré na našom trhu budú už od augusta tohto roku. Detailné informácie tu: http://www.eshop.collectsun.sk/91-fotovolticke-nabijacie-stanice-pre-elektromobily

Rýchle menu

Aktuality

Certifikáty