Energetická hospodárnosť budov

 

Od 1.1.2016 nastávajú významné zmeny, ktoré majú vplyv na nové domy. Vedeli ste, že nový objekt musí mať globálny ukazovateľ o 50% nižší ako dnes, inak nevyhovie požiadavkám?

 

 

Zmeny: Sprísnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových aj rekonštruovaných budov. Pri rekonštruovaných budovách musí byť zohľadnená technická, funkčná a ekonomická uskutočniteľnosť opatrení zvyšujúcich energetickú hospodárnosť budovy.

Vplyv: Dôslednejšie projekčné návrhy budov, používanie materiálov s vyššími tepelnými odpormi a dôsledné zvažovanie zdrojov tepla a chladu.

Detaily: Hlavným hodnotiacim kritériom je “globálny ukazovateľ “, ktorým je primárna energia určená z dodanej energie (vyhláška 364/2012 Z.z, §2 ods.1 ).

Primárna energia je závislá od typu spotrebovanej energie (uhlie v CZT, plyn, elektrina, obnoviteľne zdroje) (príloha č.2 k 364/2012 Z.z.).

 

 

Minimálne požiadavky energetickej hospodárnosti:

Súčasnosť: Minimálna požiadavka primárna energia v "B"

Minimálna požiadavka je primárna energia v "A1"

Minimálna požiadavka primárna energia v "A0"

Minimálna požiadavka primárna energia všetkých budov v "A0"

 

Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2.a)

Energetické triedy globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2.a)

Legislatívny rámec: Vyhláška 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Rýchle menu

Aktuality

Certifikáty