Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu

formou poukážky na inštaláciu malých zariadení

na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej

a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Zelená domácnostiam

Na jeseň v roku 2013 premier R. Fico ohlásil novú formu podpory domácnostiam v oblasti podpory obnovyteľných zdrojov - jednorázovú investičnú pomoc.

 

Príprava trvala nekonečných 2,5 roka. Poverená bola organizácia SIEA a vznikol program ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM.

 

Program zelenadomácnostiam sa vyznačuje najmä týmito vlastnosťami:

 

1) Jedná sa hlavne o prostriedky z Euro fondov. Celková suma je 115milionov € rozdelený na niekoľko rokov. Koľko prostriedkov z tohoto balika pripadne na fotovoltiku sa uvidí - rozhoduje SIEA. Bratislavský samosprávny kraj dostane len 2,5% z celkového balíka.

2) V rámci programu podporované aj iné zariadenia - tepelné čerpadlá, termické kolektory, kotly na biomasu

3) Program je primárne určený pre úspory tepelnej energie, preto tepelné čerpadlá a fototermické panely (na ohrev vody) majú vyššiu prioarit ako fotovoltika

3) Vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu z FVE  nie je možné predavať  do siete, je možné ju len do siete bezodplatne odviesť (okrem Stredoslovenskej energetiky)

4) Maximálna výška podpory na fotovoltiku je 2550€ a na akumulátor 900€

 

Viac sa dočítate priamo na www.zelenadomacnostiam.sk

 

Dôsledky takejto formy podpory:

 

1) Treba inštalovať FVE len takej veľkosti, aby sa v domácnosti spotrebovalo čo najviac vyrobenej energie

2) Nespotrebovanú energiu darujete distrubučnej spoločnosti, ktorú ste vyrobili z vlastných, niekoľko krát zdanených peňazí

3) detailný ekonomický model je v časti Ekonomika

Rýchle menu

Aktuality

Certifikáty