Soler & Palau (Rekuperácie)

Firma Soler & Palau bola založená v roku 1951, od roku 1987 je certifikovaná v systéme ISO 9001 u British Standard Institute, od roku 1989 je s poradovým číslom 001 prvou ISO 9001 registrovanou firmou u certifikačného úradu AENOR. Na obrázku je hlavní závod v Ripoll. Celková výrobná plocha, vrátane troch ďalších susediacích závodov je 100.000 m2. Tým sa radí firma Soler& Palau medzi presvedčivo najväčších výrobcov ventilátorov v Európe. Samostatné závody sú taktiež v ďalších 6-tich zemiach Európy, na Americkom kontinente je výrobný závod s 12.000 m2 v Mexiku, ďalšia pobočka je v USA a Austrálii.

Obchodné zastúpenia firmy Soler & Palau sú v 60-tich zemiach celého sveta. Obchodné a exportné oddelenie Soler & Palau, kde sa nachádzajú okrem veľkoplošných administratívnych priestorov a podzemných garáží tiež vyrovnávacie plne softwarovo riadené exportné sklady s plochou 10.000 m2, so zakladaním v 5-tich poschodiach a s veľkokapacitnou nákladovou rampou pre nakládku kamiónov.

Skúšobne a laboratória S & P sú vybavené najmodernejším zariadením a sú Akreditovanou národnou nezávislou skúšobňou podľa EN 45001-89, ktorá prevádza meranie aj pre ďalších výrobcov. Merania sú prevádzané podľa štandardov AMCA a BRITISH STANDARDS.

Vo skúšobni je 6 stálych meracích tratí na meranie výkonových charakteristík ventilátorov vrátane potrebných riadiacich pracovísk. Z roku 1948 pochádzajú patentové prihlášky Eduarda SOLERA na motor s vonkajším rotorom, ktorý firma S & P začala využívať vo ventilátoroch o mnoho rokov skôr než ostatní výrobcovia. Títo začali využívať tento typ motorov až vtedy, keď S & P vyrobil prvý milión motorov.

Čiastočný pohľad do laboratórií motorov S & P, kde sú okrem iného k dispozícii klimatická komora, hmlová komora, komora pre skúšky starnutia plastov pôsobením UV žiarenia a ďalšie pracovisko na najvyššej technickej úrovni.

Čiastočný pohľad do konštrukcie ventilátorov, kde pracuje na ďalšom vývoji 56 inžinierov s podporou CAD-CAM systémov a špeciálnym programom na simuláciu prúdenia, ktorý je výsledkom vývoja S & P v rámci európskeho programu podporovaného UNESCO.

Je tu jedna z najmodernejších veľkých polo dozvukových komôr na meranie hlukových parametrov ventilátorov s plochou 100 m2, meranie je plne automatizované a v reálnom čase softwarovo vyhodnotené.

 

Podobné produkty